ตรวจสอบผลการเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

>>ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่<<

>>ตรวจสอบผลการเรียนรวมทุกปีการศึกษา (ปพ.1 ออนไลน์) คลิกที่นี่<<

หมายเหตุ update ฐานข้อมูล 25 มีนาคม 2565

คำแนะนำการใช้งาน

  • หมายเลขประจำตัว คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
  • รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด 10 หลัก (รวมเครื่องหมาย / ด้วย)
    เช่น 09/05/2543

คำเตือน

  • การปลอมแปลงเอกสารทางราชการมีความผิดตามกฎหมาย
  • สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษากับโรงเรียนที่นักเรียนจบการศึกษา ดังนั้นการปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษาจึงไม่สามารถทำได้โดยสิ้นเชิง